Skip to Content

Tiráž

Obsah zabezpečil:
Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Sídlo:
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava, Slovensko

Poštová adresa:
820 09 Bratislava 29, Slovensko
P.O. Box 66

Telefón: 00421-2-502 46 111
Fax: 00421-2-555 74 425

Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B

IČO:
17324246

IČ-DPH.:
SK2020325384

E-mail kontakt:
schwarzkopf.sk@henkel.com